Color Selector

default niceblue intenseblue otherblue blue puregreen grassgreen green olive gold orange pink fuchsia violet red

Container Selector

Tin tức

Có tới 40 suất học bổng tại Canberra trong tháng 8

Gửi các bạn,

Trong tháng 8/2016, Canberra sẽ gửi tới các bạn hơn 40 suất học bổng khi:

- Bạn đăng ký lớp Fast-TOEIC, sẽ được học bổng lớp TOEIC có đầu ra 550 điểm

- Bạn thi đầu vào được trên 600 điểm, sẽ được học bổng lớp TOEIC có đầu ra trên 700 điểm

Chi tiết liên hệ:

Email: canberra.vietnam@gmail.com

Cell phone: 0904296829 * 0985818996

 

Trân trọng,

Ngày đăng: