Color Selector

default niceblue intenseblue otherblue blue puregreen grassgreen green olive gold orange pink fuchsia violet red

Container Selector

Tin tức

Tham gia lớp TOEIC miễn phí 3 buổi với thầy Thắng

Gửi các bạn,

Nhằm để học viên tiếp cận tốt nhất phương pháp dạy và học Toeic, hàng tuần vào thứ 6 (18:30-20:00), Canberra tổ chức lớp miễn phí do thầy Thắng trực tiếp giảng dạy với nội dung như sau:

1. Phương pháp học Toeic;
2. Tài liệu, đề thi có dẫn giải trên website của Canberra;
3. Chiến lược làm bài nghe và đọc trong 3 buổi liên tiếp.

Lưu ý: một học viên có thể tham gia tối đa 3 buổi liên tiếp với các nội dung giảng khác nhau.

Vui lòng liên hệ trước với Canberra để đăng ký qua:

Mobile: 0904296829/0985818996
Email: Canberra.Vietnam@gmail.com

Trân trọng,

Ngày đăng: