Color Selector

default niceblue intenseblue otherblue blue puregreen grassgreen green olive gold orange pink fuchsia violet red

Container Selector

Tin tức

Cấu trúc đề thi TOEIC và cách tính điểm

Cấu trúc bài thi TOEIC

TOEIC là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần như sau:

Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

  • Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian 45phút
  • Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

Nghe hiểu

100 câu

Hình ảnh

10 câu

Hỏi và Trả lời

30 câu

Hội thoại

30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

Đoạn thông tin ngắn

30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

Đọc hiểu

100 câu

Hoàn thành câu

40 câu

Hoàn thành đoạn văn

12 câu

Đoạn đơn

28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi)

Đoạn kép

20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)

 

 

Cách tính điểm:

Số điểm tối đa là 990 điểm. Số lượng 200 câu, trong đó có 100 câu nghe và 100 câu viết.


Nhiều người hiểu sai, mỗi câu làm đúng sẽ là 990điểm/200câu = 4,95 điểm (không phải vậy).

 

Dưới đây là bảng điểm, và cách tính điểm như sau:

 

Correct: là số điểm tương ứng với câu làm đúng.


Listening: là số câu làm đúng phần nghe.


Reading: là số câu làm đúng phần đọc.Giả sử, Phần nghe làm đúng 40 câu thì số điểm là 185 điểm.


Phần đọc làm đúng 40 câu thì số điểm là 150 điểm. Vậy điểm toeic của bạn là: 185 150 = 335 điểm

 

Level

General Description

875-990

Professional proficiency in English.
Able to communicate effectively in any situation.

730-875

Proficiency in English.
Able to satisfy most work requirements with language that is often, but not always, acceptable and effective.

590-730

Working proficiency in English.
Able to satisfy most social demands and limited work requirements.

500-590

Advanced Level In English.
Can initiate and maintain predictable face-to-face conversations and satisfy limited social demands.

300-550

Intermediate Level in English. 
Speaker has a functional,but limited proficiency. Able to maintain very simple face-to-face conversations on familiar topics.

200-300

Beginning Level in English. 
Able to satisfy immediate survival needs.

Ngày đăng: 13/03/2014