Color Selector

default niceblue intenseblue otherblue blue puregreen grassgreen green olive gold orange pink fuchsia violet red

Container Selector

Tin tức

Kinh nghiệm luyện nghe TOEIC

Dưới đây là những kinh nghiệm và chiến lược luyện thi TOEIC có thể có ích cho tất cả những người đang luyện thi TOEIC. Trong nội dụng phần này tập trung thảo luận về kinh nghiệm luyện nghe trong TOEIC. Phần đọc  sẽ được đề cập tại các phần tiếp theo.

Chiến lược luyện thi phần nghe TOEIC

Phần nghe được chia làm 04 phần (Picture, Question response, Short conversation, Short talks), tương ứng với mỗi phần sẽ có kinh nghiệm và bí kịp luyện nghe riêng.

Tựu chung các kinh nghiệm sẽ tập trung chủ yếu vào các yếu tố sau:

1. Từ nghe tương tự như câu hỏi/Some choices have words that sound similar.

2. Từ được nhắc lại hoàn toàn so với câu hỏi/Some choices repeat words.

3. Lựa chọn có từ được sử dụng ngoài ngữ cảnh/Some choices have words used in a different context.

4. Lựa chọn sai về thì động từ hoặc sai chủ ngữ /Some choices use incorrect verb tense or person.

5. Lựa chọn không phù hợp với câu hỏi/Some choices are an inappropriate response to the type of question.

6. Nếu câu hỏi dạng Wh, nếu câu trả lời có Yes/No thì loại

Lưu ý: Trong các trường hợp trên, đặc biệt lưu ý đến lựa chọn có từ nghe tương tự hoặc giống hoàn toàn câu hỏi.

Phần 1-Picture

Chi tiết tham khảo đường dẫn: http://www.oreka.edu.vn/khoa-hoc/toeic/strategy/128/part-1photo.html

Phần 2- Question response

 

 

Chi tiết tham khảo đường dẫn: http://www.oreka.edu.vn/khoa-hoc/toeic/strategy/131/part-2question-response.html

 

Part 3- Short conversation

Chi tiết tham khảo đường dẫn: http://www.oreka.edu.vn/khoa-hoc/toeic/strategy/382/part-3short-conversation.html

Part 4: Short talk

Chi tiết tham khảo đường dẫn:http://www.oreka.edu.vn/khoa-hoc/toeic/strategy/383/part-4short-talk.html

Lưu ý: Với chiến lược làm bài thi phần nghe trong TOEIC, không nghe các lời chỉ dẫn của mỗi phần thi. Nếu bạn coi mình là một “chuyên gia”, bạn có thể tiết kiệm thời gian khi các lời chỉ dẫn đang được giới thiệu. Bạn có thể bắt đầu  xem các câu trả lời hoặc các bức tranh, đọc qua câu hỏi và các phương án trả lời. Nhưng nên nhớ chỉ làm điều này khi bạn chắc chắn không bỏ qua những chi tiết có thể ảnh hướng tới điểm số của bạn.

Ngày đăng: 13/03/2014