Color Selector

default niceblue intenseblue otherblue blue puregreen grassgreen green olive gold orange pink fuchsia violet red

Container Selector

Part 1-Photo

BEGINNER

Photo of people
1. Who are they?
2. Where are they?
3. What are they doing?
4. What do they look like?
Photo of thing
1. What are they?
2. Where are they?
3. What was done to them?
4. What do they look like?

Bước đầu tiên ta tiến hành phân loại bức tranh theo 2 dạng:
Nếu bức tranh có người thì phải tập trung vào những câu hỏi sau:
1. Họ là Ai?
2. Họ ở Đâu?
3.Họ đang làm Gì?
4. Trông họ như thế nào?
Nếu bức tranh có đồ vật, tập trung phân tích vào những câu hỏi:
1. Đồ vật là những gì?
2. Đồ vật đó ở đâu?
3. Những gì đang xảy ra với chúng?
4. Trông chúng như thế nào?


I. Phân tích

1. Noun: 

Trong bức tranh có những danh từ nào, người, vật, đồ vật

2. Verb: 

Trong bức tranh có những động từ nào?

3. Location:

Đặc biệt chú ý tới vị trí tương quangiữa người-người, người-vật, vật-vật được thể hiện thông qua các giới từ: by, before, in front of, next to...

4. Fact: 

Sự thật trong bức tranh là gì, đó là những gì bạn quan sát thực tế trong bức tranh, ví dụ như, there are 02 cup on the table hoặc the computer is on the table….

5. Situation (Context): 

Tình huống trong bức tranh là gì? Có thể là đang họp, đi picnic…

II. Chiến lược làm bài

Hầu hết các bạn được hỏi đều chọn phương pháp làm bài như sau:

Lưu ý: Các bạn có thể phân tích giống như cách trình bày trên, sau khi nghe sẽ cố gắng ghép nối những gì ta nghe được với những gì ta phân tích và lựa chọn câu trả lời đúng.

Trong nội dung phần này không đề cập đây là phương pháp đúng hay sai, với các bạn mới bắt đầu học nghe và làm bài TOEIC thì các bạn nghe không được nhiều (khoảng dưới 30% những từ đã đọc), để chọn được câu đúng một cách chắc chắn thì ít nhất bạn phải nghe được trên 70%.

Chúng ta sẽ loại câu các phương án trả lời sai, cuối cùng sẽ còn lại phương án trả lời đúng.

Cụ thể trong phần nghe ngày có 4 phương án, chúng ta loại 3 thì phương án cuối cùng sẽ đúng. Tại sao lại như vậy?

Ví dụ chúng ta quan sát thấy bức tranh có Plane

Phương án A: Ta nghe thấy Car không phải Plane nên loại

Phương án B: Ta nghe thấy the man cũng không liên quan tới Plane, loại

Phương án C: Ta nghe thấy Trolley, không liên quan tới Plane, loại

Sau khi loại A,B,C chỉ còn phương án D đúng. Với cách thức này có ưu điểm là bạn chỉ cần nghe dưới 20% là có thể loại được câu đó sai.

Chiến lược làm bài dạng này dựa theo phương pháp:

LOẠI CÂU TRẢ LỜI SAI.

Vậy câu trả lời sai sẽ rơi vào đâu trong trong các yếu tố sau:

 Noun, Verb, Location, Fact, Situation

Nhằm giúp bạn phân loại, định hướng phân tích và loại câu trả lời một cách nhanh nhất, tôi tạm chia phần bài nghe bức tranh thành 2 dạng sau (tất nhiên việc phân loại chỉ mang tính khái quát):

In door -Trong nhà: 

Những bức tranh nào được xếp vào dạng In Door, đó là những bức tranh chúng ta có thể quan sát một cách rõ nét các vật thể, con người, có thể dễ dàng mô tả được vị trí tương quan của chúng. Và với dạng bức tranh này, câu trả lời sẽ nằm ở Location hoặc Fact.

Lưu ý:  các giới từ chỉ về Location, sự tương quan giữa chúng, by, next to… nếu cảm thấy giới từ sai so với ta quan sát được thì loại câu đó. Tương tự với Fact.

Out door -Ngoài trời: 

Những bức tranh không thuộc định nghĩa phân loại In Door thì ta xếp vào dạng Out door và câu trả lời sẽ nằm ở Situation (Context), lúc này ta sẽ nghe loại những câu Out of context.

Ngoài chiến lược làm bài nêu trên còn một kinh nghiệm nhỏ khác cụ thể như sau:

Lưu ý: Nếu trong bức tranh có người, tức là có chủ thể của hành động, ta tập trung phân tích chủ yếu vào động từ và loại các câu có động từ sai so với động từ ta quan sát được trong bức tranh.

Sau đây là các ví dụ minh họa cho bài giảng

 

 

Bài Tập Luyện Tập

Bài giảng thể loại

Identifying time-P2B
free
Identifying time-P3B
free
Indentifying people-P2B
free
Photo1-P1B
free

Photo1-P1B

BEGINNER

  5317     Favorites

Word families-P5B
free

Word families-P5B

BEGINNER

  8031     Favorites

Similar words-P5B
free

Similar words-P5B

BEGINNER

  7496     Favorites

Photo2-P1B
free

Photo2-P1B

BEGINNER

  4495     Favorites

Identifying an opinion-P2B
member only
Part 2-Question response
free
Identitying choice-P2B
member only
Identifying suggestion-P2B
member only
Identifying reason-P2B
member only
Strategy review-P2B
free

Strategy review-P2B

BEGINNER

  4534     Favorites

Identifying people-P3B
free
Identifying intent-P3B
free
Identifying topic-P3B
member only
Identifying reason-P3B
member only
Identifying location-P3B
member only
Identifying opinion-P3B
member only
Identifying stress-P3B
member only
Strategy review-P3B
free

Strategy review-P3B

BEGINNER

  4215     Favorites

Identifying sequence-P4B
free
Identifying audience-P4B
free
Identifying situation-P4B
member only
Identifying the topic-P4B
member only
Identifying request-P4B
member only
Strategy review-P4B
free

Strategy review-P4B

BEGINNER

  4028     Favorites

Prepositions-P5B
member only

Prepositions-P5B

BEGINNER

  737     Favorites

Conjunctions-P5B
member only

Conjunctions-P5B

BEGINNER

  677     Favorites

Adverbs of frequency-P5B
member only
Causative verbs-P5B
member only
Conditional sentenses-P5B
member only
Verb tense-P5B
member only

Verb tense-P5B

BEGINNER

  614     Favorites

Two word verbs-P5B
member only

Two word verbs-P5B

BEGINNER

  489     Favorites

Strategy review-P5B
free

Strategy review-P5B

BEGINNER

  5494     Favorites

Word in context-P6B
free

Word in context-P6B

BEGINNER

  5352     Favorites

Pronouns-P6B
free

Pronouns-P6B

BEGINNER

  5337     Favorites

Subject-verb agree.-P6B
member only
Modal auxiliaries-P6B
member only
Adjective compa.-P6B
member only
Gerunds/Infinitives-P6B
member only
Strategy review-P6B
free

Strategy review-P6B

BEGINNER

  5610     Favorites

Reading strategies-P7B
free
Advertisment-P7B
free

Advertisment-P7B

BEGINNER

  6056     Favorites

Business corres.-P7B
free
Forms,Charts,Graphs-P7B
member only
Article and report-P7B
member only
Announ.&Para.-P7B
member only

Announ.&Para.-P7B

BEGINNER

  729     Favorites

Stra.review-01pass.-P7B
member only
Stra.review-02 Pass.-P7B
free
Photo3-P1B
free

Photo3-P1B

BEGINNER

  4331     Favorites

Photo4-P1B
member only

Photo4-P1B

BEGINNER

  402     Favorites

Photo5-P1B
member only

Photo5-P1B

BEGINNER

  421     Favorites

Photo6-P1B
member only

Photo6-P1B

BEGINNER

  390     Favorites

Photo7-P1B
member only

Photo7-P1B

BEGINNER

  402     Favorites

Photo8-P1B
member only

Photo8-P1B

BEGINNER

  371     Favorites

Photo review-P1B
member only

Photo review-P1B

BEGINNER

  424     Favorites

Identifying location-P2B
member only
Past Continuous-Beginner
free
Adjective Comparision-Beginner
member only
Conditional Sentences-Beginner
member only
Reading review
free

Reading review

BEGINNER

  5289     Favorites

Past Perfect-Beginner
member only
Contract
free

Contract

BEGINNER

  5716     Favorites

Part 4-Short talk
free

Part 4-Short talk

BEGINNER

  4485     Favorites

Marketing
free

Marketing

BEGINNER

  6141     Favorites

Warranties
free

Warranties

BEGINNER

  4796     Favorites

Business Planning
free

Business Planning

BEGINNER

  4403     Favorites

Conferences
free

Conferences

BEGINNER

  3881     Favorites

Computers
free

Computers

BEGINNER

  5504     Favorites

Office Technology
free

Office Technology

BEGINNER

  3492     Favorites

Office Procedures
free

Office Procedures

BEGINNER

  4021     Favorites

Electronics
free

Electronics

BEGINNER

  4325     Favorites

Correspondence
free

Correspondence

BEGINNER

  4016     Favorites

Hiring and Training
free

Hiring and Training

BEGINNER

  4035     Favorites

Salaries and Benefits
free
General Travel
free

General Travel

BEGINNER

  4813     Favorites

Airlines
free

Airlines

BEGINNER

  4492     Favorites

Trains
free

Trains

BEGINNER

  3802     Favorites

Hotels
free

Hotels

BEGINNER

  4319     Favorites

Car Rentals
free

Car Rentals

BEGINNER

  4552     Favorites